Escrivint i publicant des de 1985

Llibres en prosa i en vers

Escriure

Un alter ego meu ha deixat escrit en una altra banda que aspiro a fer del poema un artefacte lingüístic digne d’atenció, i capaç de convertir emocions en paraula memorable.

Sobre l’escriure
“Jaume Subirana”, per Jordi Galves
Poetarium
Lyrikline
Coses de Rapala
Tres cançons

Llibres | Traducció

Traduir

Ted Kooser · Rudyard Kipling · Gary Snyder · Robert Louis Stevenson · Berta Piñán · J.P. Lewis ·  Seamus Heaney · R.S. Thomas · Marguerite Duras · Jay McInerney · Ray Bradbury

Sobre traduir i traduccions
Pàgina de traductor a Visat
“Un dinar a Dwight amb Ted Kooser”

Llibres | Acadèmia

Ensenyar

El que s’ha d’aprendre, és a dir el que es pot ensenyar, és cosa d’unes quantes hores. El que s’ha de saber, llavors, ve amb els anys.

Universitat Oberta de Catalunya
Academia.edu
IdentiCat
MapModern
Funcions del passat

Llibres | Divulgació

Difondre

I llavors deixar que s’obri sol, i passar-ne les pàgines de pressa, com d’amagat encara que no hi hagi ningú a prop. Tant de temps a les mans. La ciutat a les mans.

Booktrailer BarcelonABC
New Catalan Fiction
50 poemes de Nadal…
Carneriana
Lletra

Destacats