Escrivint i publicant des de 1985

Llibres en prosa i en vers

Escriure

Un alter ego meu ha deixat escrit en una altra banda que aspiro a fer del poema un artefacte lingüístic digne d’atenció, i capaç de convertir emocions en paraula memorable.

Sobre l’escriure
“Jaume Subirana”, per Jordi Galves
Poetarium
Lyrikline
Coses de Rapala
Tres cançons

Llibres | Traducció

Traduir

R.S. Thomas · Rudyard Kipling · Gary Snyder · Robert Louis Stevenson · Berta Piñán · J.P. Lewis ·  Seamus Heaney · Marguerite Duras · Jay McInerney · Ray Bradbury

Sobre traduir i traduccions
Pàgina de traductor a Visat

Llibres | Acadèmia

Ensenyar

El que s’ha d’aprendre, és a dir el que es pot ensenyar, és cosa d’unes quantes hores. El que s’ha de saber, llavors, ve amb els anys.

Universitat Oberta de Catalunya
Academia.edu
Funcions del passat

Llibres | Divulgació

Difondre

I llavors deixar que s’obri sol, i passar-ne les pàgines de pressa, com d’amagat encara que no hi hagi ningú a prop. Tant de temps a les mans. La ciutat a les mans.

Booktrailer BarcelonABC
New Catalan Fiction
Willkommen in Katalonien

Últims llibres publicats